Veřejnoprávní původci

Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů vykonává Národní archiv dohled nad vyřazováním dokumentů a kontrolu spisové služby u řady orgánů a organizací.

 

Základní povinností veřejnoprávních původců je vykonávat spisovou službu v souladu se zákonem a jeho prováděcími předpisy:

  • vydat spisový řád, kterým upraví svůj výkon spisové služby,
  • označovat a ukládat dokumenty podle spisového a skartačního plánu (součásti spisového řádu),
  • vyřazovat dokumenty pouze způsobem stanoveným zákonem prostřednictvím příslušného archivu,
  • vykonávat spisovou službu,
  • pokud vykonává spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby, mít tento systém v souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby.

Potřebujete pomoct? Neváhejte se na nás obrátit.